Historian om svenska regenter

Välkommen till allt intressant om Sveriges monarkihistoria där vi har samlat betydande tillfällen i Sveriges historia som lett till hur landet ser ut idag. Allt från medeltida kungar i Sverige tills den nutida regentätten Bernadotte och vår kommande drottning Victoria.

Sammanfattning av regentlängden i Sverige

Sen starten av landet Sverige har regenter bytts ut med jämna mellanrum, så för att underlätta har vi samlat framförallt de senare svenska regenterna men också en del inflytelserika regenter från förr. De som på senare tid styrt Sverige har också valspråk som kort beskriver deras syn av hur de tänkt styra/styrt landet.

Svenska regenter i ordning

Erik Segersäll

Född: Omkring 945

Död: 955

Regenttid: ca 970 – ca 995

Valspråk: –

Olof Skötkonung

Född: Omkring 980

Död: 1022

Regenttid: ca 995 – ca 1022

Valspråk: –

Erik Eriksson “läspe och halte”

Född: 1216

Död: 1250

Regenttid: ca 1222 – 1229, 1234 – 1250

Valspråk: –

Birger Jarl – Rikets jarl

Född: 1210

Död: 1266

Regenttid: 1248 – 1266

Valspråk: –

Valdemar

Född: 1238

Död: 1302

Regenttid: 1250 – 1275

Valspråk: –

Margareta

Född: 1353

Död: 1412

Regenttid: 1389 – 1396

Valspråk: “Guds hjälp, folkets kärlek, Danmarks styrka”

Gustav Vasa

Född: 1496

Död: 1560

Regenttid: 1523–1560

Valspråk: “All makt är av Gud”

Erik XIV

Född: 1533

Död: 1577

Regenttid: 1560–1568

Valspråk: “Gud giver åt vem Han vill”

Johan III

Född: 1537

Död: 1592

Regenttid: 1568–1592

Valspråk: “Gud vår beskyddare”

Sigismund

Född: 1566

Död: 1632

Regenttid: Sverige 1592–1599, Polen 1587–1632.

Valspråk: “För rätten och folket”

Karl IX

Född: 1550

Död: 1611

Regenttid: 1600–1611

Valspråk: “Gud min tröst”

Gustav II Adolf

Född: 1594

Död: 1632

Regenttid: 1611–1632

Valspråk: “Med Gud och segrande vapen”

Kristina

Född: 1626

Död: 1689

Regenttid: 1632–1654

Valspråk: “Visheten är rikets stöd”

Karl X Gustav

Född: 1622

Död: 1660

Regenttid: 1654–1660

Valspråk: “I Gud mitt öde – Han skall göra det”

Karl XI

Född: 1655

Död: 1697

Regenttid: 1660–1697

Valspråk: “Herren är vorden min beskyddare”

Karl XII

Född: 1682

Död: 1718

Regenttid: 1697–1718

Valspråk: “Med Guds hjälp”

Ulrika Eleonora

Född: 1688

Död: 1741

Regenttid: 1719–1720

Valspråk: “I Gud mitt hopp”

Fredrik I

Född: 1676

Död: 1751

Regenttid: 1720–1751

Valspråk: “I Gud mitt hopp”

Adolf Fredrik

Född: 1710

Död: 1771

Regenttid: 1751–1771

Valspråk: “Statens välfärd min välfärd”

Gustav III

Född: 1746

Död: 1792

Regenttid: 1771–1792

Valspråk: “Fäderneslandet”

Gustav IV Adolf

Född: 1778

Död: 1837

Regenttid: 1792–1809

Valspråk: “Gud och folket”

Karl XIII

Född: 1748

Död: 1818

Regenttid: 1809–1818

Valspråk: “Folkets väl min högsta lag”

Karl XIV Johan

Född: 1763

Död: 1844

Regenttid: 1818–1844

Valspråk: “Folkets kärlek min belöning”

Oscar I

Född: 1799

Död: 1859

Regenttid: 1844–1859

Valspråk: “Rätt och sanning”

Karl XV

Född: 1826

Död: 1872

Regenttid: 1859–1872

Valspråk: “Land skall med lag byggas”

Oscar II

Född: 1829

Död: 1907

Regenttid: 1872–1907

Valspråk: “Brödrafolkens väl Sveriges väl”

Gustaf V

Född: 1858

Död: 1950

Regenttid: 1907–1950

Valspråk: “Med folket för fosterlandet”

Gustaf VI Adolf

Född: 1882

Död: 1973

Regenttid: 1950–1973

Valspråk: “Plikten framför allt”

Carl XVI Gustaf

Född: 1946

Död: –

Regenttid: 1973-nuvarande

Valspråk: “För Sverige i tiden”