Stormaktstiden

Under början av 1600-talet ökade Sveriges anseende som stormakt. Med stark utveckling inom byråkratiska ordningar som Lantmäteriverket som formade kartor över de svenska resurserna och ett förbättrat postverk som spred information, utvecklades Sverige snabbt under denna tid.
Utbildning förbättrades avsevärt med nya universitet och gymnasium som banade för kunniga ämbetsmän för de nya yrkena.

Gustav II Adolf tar över både rike och dess krig

I 1600-talets början var större delen av staterna runt Östersjön oense kring ett enat styre. Gustav II Adolf tog då över de viktiga handelsdelarna i Baltikum och satte därmed skatt på handeln runt östersjön. Detta ger en enorm vinst för Sveriges ekonomi som var i full färd att breda ut sitt rike.
I denna blomstrande tid för Sverige ökade intresset för stormakten att etablera en större stad nära Göta älvs mynning. Order gavs om att påbörja bygget, Gustav II Adolf grundade Göteborg år 1621.
Idag finner man Gustav II Adolfs staty som minne av detta står mitt i centrum av staden på Gustav Adolfs torg.

Det trettonåriga kriget blir kungens slut

År 1630 gick Sverige in i det trettioåriga kriget som pågick i Tyskland (på protestanternas sida mot katolikerna). Gustav II Adolf vann flera stora segrar men med en minskande folkmängd i Sverige tunnade armen allt mer ut. Krig var en vardag under denna epok och ingen var förberedd på att detta krig skulle vara så länge, så 1632 stupade kung Gustav II Adolf i slaget vid Lützen.

Starten för drottning Kristina av Sverige

Vid Gustav den II Adolfs fall stod hans dotter (Drottning Kristina) i tronföljden för att ta över makten men ansågs för ung då hon ej fyllt 18 år. Hon läts i sin fars frånvaro uppfostras tillsammans med sin kusin under den dåvarande mäktigaste mannen i Sverige, Axel Oxenstierna, då även drottning Kristinas mamma avled en kort tid efter sin man.

Drottning Kristina abdikerar

Nyligen 18 år fyllda tog drottning Kristina 1644 som lovat över tronen, där hon fick avsluta Sveriges deltagande i det trettonåriga kriget.
Drottning Kristina hade fått en bred utbildning under sina år i skolan och visade upp sin kunskap under sin tid som regent i Sverige, genom att besöka kända vetenskapsmän, konstnärer och författare. Tio år efter att ha tagit över tronen, väljer drottning Kristina att abdikera sig och därmed avsäga sig tronen.
Kristina valde att ge kronan till sin kusin Karl X Gustav medan hon själv kunde fokusera sig på sina intressen och efter en vistelse i Tyskland bosätta sig drottning Kristina i Rom.

Slaget vid Poltava

Under 1709 utövades det nordiska kriget i den ukrainska staden Poltava. Vid detta slag anlände den svenska armén tillsammans med karolinska armén på rysk mark. Armén var ordentligt uttröttad och det drog ryssarna till sin nytta genom att bränna mark och backa bakåt. När det väl drev mot krig förlorade den svenska armén slaget och flertalet av arméns soldater togs till fånga. Detta anses vara början av slutet på svensk stormaktstid.